Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2015, Athens, Greece, October 1-3, 2015

Nikitas N. Karanikolas, Demosthenes Akoumianakis, Mara Nikolaidou, Dimitrios D. Vergados, Michalis Xenos, George M. Giaglis, Stefanos Gritzalis, Lazaros F. Merakos, Panagiotis Tsanakas, Cleo Sgouropoulou, editors, Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2015, Athens, Greece, October 1-3, 2015. ACM, 2015. [doi]

Conference: pci2015

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents