Increasing TCP's Initial Window

Jerry Chu, Nandita Dukkipati, Yuchung Cheng, Matt Mathis. Increasing TCP's Initial Window. RFC, 6928:1-24, April 2013. [doi]

Authors

Jerry Chu

This author has not been identified. Look up 'Jerry Chu' in Google

Nandita Dukkipati

This author has not been identified. Look up 'Nandita Dukkipati' in Google

Yuchung Cheng

This author has not been identified. Look up 'Yuchung Cheng' in Google

Matt Mathis

This author has not been identified. Look up 'Matt Mathis' in Google