Journal: Data Science and Engineering

Volume 4, Issue 4

291 -- 292Dongxiang Zhang, Wei Wang 0059, Bin Cui 0001, Heng Tao Shen. Special Issue of APWeb-WAIM 2019
293 -- 308Jizhou Luo, Wei Zhang 0017, Shengfei Shi, Hong Gao, Jianzhong Li, Wei Wu, Shouxu Jiang. FreshJoin: An Efficient and Adaptive Algorithm for Set Containment Join
309 -- 322Yijian Cheng, Pengjie Ding, Tongtong Wang, Wei Lu 0015, Xiaoyong Du. Which Category Is Better: Benchmarking Relational and Graph Database Management Systems
323 -- 335Peihao Tong, Qifan Zhang, Junjie Yao. Leveraging Domain Context for Question Answering Over Knowledge Graph
336 -- 351Yijun Duan, Adam Jatowt, Katsumi Tanaka. Discovering Latent Threads in Entity Histories
352 -- 366Yishu Wang, Ye Yuan 0001, Yuliang Ma, Guoren Wang. Time-Dependent Graphs: Definitions, Applications, and Algorithms
367 -- 384Ritesh Kumar, Partha Sarathi Bishnu. Identification of k-Most Promising Features to Set Blue Ocean Strategy in Decision Making

Volume 4, Issue 3

177 -- 178Guoliang Li 0001, João Gama, Jun Yang 0001. Special Issue of DASFAA 2019
179 -- 192Tianyu Zhao, Chengliang Chai, Yuyu Luo, Jianhua Feng, Yan Huang, Songfan Yang, Haitao Yuan, Haoda Li, Kaiyu Li, Fu Zhu, Kang Pan. Towards Automatic Mathematical Exercise Solving
193 -- 207Shikha Anirban, Junhu Wang, Md. Saiful Islam 0003. Modular Decomposition-Based Graph Compression for Fast Reachability Detection
208 -- 222Yijun Duan, Adam Jatowt, Sourav S. Bhowmick, Masatoshi Yoshikawa. Mapping Entity Sets in News Archives Across Time
223 -- 239Arosha Rodrigo, Miyuru Dayarathna, Sanath Jayasena. Latency-Aware Secure Elastic Stream Processing with Homomorphic Encryption
240 -- 253Jingwei Ma, Jiahui Wen, Mingyang Zhong, Weitong Chen, Xue Li. MMM: Multi-source Multi-net Micro-video Recommendation with Clustered Hidden Item Representation Learning
254 -- 268Yang Yang, Wenjie Zhang 0001, Ying Zhang 0001, Xuemin Lin, Liping Wang. Selectivity Estimation on Set Containment Search
269 -- 289Stephen Bonner, Ibad Kureshi, John Brennan, Georgios Theodoropoulos 0001, Andrew Stephen McGough, Boguslaw Obara. Exploring the Semantic Content of Unsupervised Graph Embeddings: An Empirical Study

Volume 4, Issue 2

93 -- 108Keyu Yang, Xin Ding, Yuanliang Zhang, Lu Chen, Baihua Zheng, Yunjun Gao. Distributed Similarity Queries in Metric Spaces
109 -- 118Xingming Chen, Yanghui Rao, Haoran Xie, Fu Lee Wang, Yingchao Zhao, Jian Yin. Sentiment Classification Using Negative and Intensive Sentiment Supplement Information
119 -- 131Vachik S. Dave, Baichuan Zhang, Pin-Yu Chen, Mohammad Al Hasan. Neural-Brane: Neural Bayesian Personalized Ranking for Attributed Network Embedding
132 -- 140Channamma Patil, Ishwar Baidari. Estimating the Optimal Number of Clusters k in a Dataset Using Data Depth
141 -- 156Vianney Kengne Tchendji, Jerry Lacmou Zeutouo. An Efficient CGM-Based Parallel Algorithm for Solving the Optimal Binary Search Tree Problem Through One-to-All Shortest Paths in a Dynamic Graph
157 -- 175Bofang Li, Aleksandr Drozd, Yuhe Guo, Tao Liu 0001, Satoshi Matsuoka, Xiaoyong Du. Scaling Word2Vec on Big Corpus

Volume 4, Issue 1

1 -- 2Yi Cai, Jianliang Xu, Qing Li. Special Issue of APWeb-WAIM 2018
3 -- 13Yi Zhao, Yanyan Shen, Yong Huang. DMDP: A Dynamic Multi-source Default Probability Prediction Framework
14 -- 23Yangbin Chen, Yun Ma, Xudong Mao, Qing Li. Multi-Task Learning for Abstractive and Extractive Summarization
24 -- 43Xin Wang, Lele Chai, Qiang Xu, Yajun Yang, Jianxin Li, Junhu Wang, Yunpeng Chai. Efficient Subgraph Matching on Large RDF Graphs Using MapReduce
44 -- 60Hannu Reittu, Ilkka Norros, Tomi Räty, Marianna Bolla, Fülöp Bazsó. Regular Decomposition of Large Graphs: Foundation of a Sampling Approach to Stochastic Block Model Fitting
61 -- 75Maksudul Alam, Kalyan S. Perumalla, Peter Sanders 0001. Novel Parallel Algorithms for Fast Multi-GPU-Based Generation of Massive Scale-Free Networks
76 -- 92Yingxia Shao, Jialin Liu, Shuyang Shi, Yuemei Zhang, Bin Cui 0001. Fast De-anonymization of Social Networks with Structural Information