A Resting-State Brain Functional Network Study in MDD Based on Minimum Spanning Tree Analysis and the Hierarchical Clustering

Xiaowei Li 0005, Zhuang Jing, Bin Hu 0001, Jing Zhu, Ning Zhong 0001, Mi Li, Zhijie Ding, Jing Yang, Lan Zhang, Lei Feng, Dennis Majoe. A Resting-State Brain Functional Network Study in MDD Based on Minimum Spanning Tree Analysis and the Hierarchical Clustering. Complexity, 2017, 2017. [doi]

@article{0005J0Z0LDYZFM17,
  title = {A Resting-State Brain Functional Network Study in MDD Based on Minimum Spanning Tree Analysis and the Hierarchical Clustering},
  author = {Xiaowei Li 0005 and Zhuang Jing and Bin Hu 0001 and Jing Zhu and Ning Zhong 0001 and Mi Li and Zhijie Ding and Jing Yang and Lan Zhang and Lei Feng and Dennis Majoe},
  year = {2017},
  doi = {10.1155/2017/9514369},
  url = {https://doi.org/10.1155/2017/9514369},
  researchr = {https://researchr.org/publication/0005J0Z0LDYZFM17},
  cites = {0},
  citedby = {0},
  journal = {Complexity},
  volume = {2017},
}