Adversarial Text Generation via Feature-Mover's Distance

Liqun Chen, Shuyang Dai, Chenyang Tao, Haichao Zhang, Zhe Gan, Dinghan Shen, Yizhe Zhang, Guoyin Wang, Ruiyi Zhang, Lawrence Carin. Adversarial Text Generation via Feature-Mover's Distance. In Samy Bengio, Hanna M. Wallach, Hugo Larochelle, Kristen Grauman, Nicolò Cesa-Bianchi, Roman Garnett, editors, Advances in Neural Information Processing Systems 31: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2018, NeurIPS 2018, 3-8 December 2018, Montréal, Canada. pages 4671-4682, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.