Using Semantic Association to Extend and Infer Literature-Oriented Relativity Between Terms

Liang Cheng, Jie Li, Yang Hu, Yue Jiang, Yongzhuang Liu, Yan-Shuo Chu, Zhenxing Wang, Yadong Wang. Using Semantic Association to Extend and Infer Literature-Oriented Relativity Between Terms. IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform., 12(6):1219-1226, 2015. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.