Dynamic-BM: multispecies Dynamic BodyMap database from temporal RNA-seq data

Ya Cui, Xiaowei Chen, YiWei Niu, Dongpeng Wang, Huaxia Luo, Zhen Fan, Dan Wang, Wei Wu, XueYi Teng, Shunmin He, Jianjun Luo, Runsheng Chen. Dynamic-BM: multispecies Dynamic BodyMap database from temporal RNA-seq data. Briefings in Bioinformatics, 19(6):1302-1309, 2018. [doi]

Authors

Ya Cui

This author has not been identified. Look up 'Ya Cui' in Google

Xiaowei Chen

This author has not been identified. Look up 'Xiaowei Chen' in Google

YiWei Niu

This author has not been identified. Look up 'YiWei Niu' in Google

Dongpeng Wang

This author has not been identified. Look up 'Dongpeng Wang' in Google

Huaxia Luo

This author has not been identified. Look up 'Huaxia Luo' in Google

Zhen Fan

This author has not been identified. Look up 'Zhen Fan' in Google

Dan Wang

This author has not been identified. Look up 'Dan Wang' in Google

Wei Wu

This author has not been identified. Look up 'Wei Wu' in Google

XueYi Teng

This author has not been identified. Look up 'XueYi Teng' in Google

Shunmin He

This author has not been identified. Look up 'Shunmin He' in Google

Jianjun Luo

This author has not been identified. Look up 'Jianjun Luo' in Google

Runsheng Chen

This author has not been identified. Look up 'Runsheng Chen' in Google