A Hybrid Approach to Identifying Key Factors in Environmental Health Studies

Shi Dong, Zlatan Feric, Xiangyu Li, Sheikh Mokhlesur Rahman, Guangyu Li, Chieh Wu, April Z. Gu, Jennifer G. Dy, David R. Kaeli, John Meeker, Ingrid Y. Padilla, José Cordero, Carmen Velez Vega, Zaira Rosario, Akram Alshawabkeh. A Hybrid Approach to Identifying Key Factors in Environmental Health Studies. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 2855-2862, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.