Auto-bonding robot for space solar cells

Zhuang Fu, Yanzheng Zhao, Qinghua Yang, Qixin Cao, Mingbo Chen, Jun Zhang, Zeqi Tang. Auto-bonding robot for space solar cells. Robotica, 23(5):561-565, 2005. [doi]

Abstract

Abstract is missing.