A 12.3-mW 12.5-Gb/s Complete Transceiver in 65-nm CMOS Process

Koji Fukuda, Hiroki Yamashita, Goichi Ono, Ryo Nemoto, Eiichi Suzuki, Noboru Masuda, Takashi Takemoto, Fumio Yuki, Tatsuya Saito. A 12.3-mW 12.5-Gb/s Complete Transceiver in 65-nm CMOS Process. J. Solid-State Circuits, 45(12):2838-2849, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.