Neuroanatomical correlates of the sense of control: Gray and white matter volumes associated with an internal locus of control

Teruo Hashimoto, Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Atsushi Sekiguchi, Rui Nouchi, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Carlos Makoto Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Takamitsu Shinada, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Hiroshi Hashizume, Keiko Kunitoki, Ryuta Kawashima. Neuroanatomical correlates of the sense of control: Gray and white matter volumes associated with an internal locus of control. NeuroImage, 119:146-151, 2015. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.