PostMan: Rapidly Mitigating Bursty Traffic by Offloading Packet Processing

Panpan Jin, Jian Guo, Yikai Xiao, Rong Shi, Yipei Niu, Fangming Liu, Chen Qian, Yang Wang. PostMan: Rapidly Mitigating Bursty Traffic by Offloading Packet Processing. In Dahlia Malkhi, Dan Tsafrir, editors, 2019 USENIX Annual Technical Conference, USENIX ATC 2019, Renton, WA, USA, July 10-12, 2019. pages 849-862, USENIX Association, 2019. [doi]

Authors

Panpan Jin

This author has not been identified. Look up 'Panpan Jin' in Google

Jian Guo

This author has not been identified. Look up 'Jian Guo' in Google

Yikai Xiao

This author has not been identified. Look up 'Yikai Xiao' in Google

Rong Shi

This author has not been identified. Look up 'Rong Shi' in Google

Yipei Niu

This author has not been identified. Look up 'Yipei Niu' in Google

Fangming Liu

This author has not been identified. Look up 'Fangming Liu' in Google

Chen Qian

This author has not been identified. Look up 'Chen Qian' in Google

Yang Wang

This author has not been identified. Look up 'Yang Wang' in Google