A 28-nm Automotive Flash Microcontroller With Virtualization-Assisted Processor Supporting ISO26262 ASIL D

Hiroyuki Kondo, Yasuhisa Shimazaki, Masao Ito, Minoru Uemura, Toshihiro Hattori, Noriaki Sakamoto, Sugako Otani, Norimasa Otsuki, Yasufumi Suzuki, Naoto Okumura, Shohei Maeda, Tomonori Yanagita, Takao Koike, Kosuke Yayama. A 28-nm Automotive Flash Microcontroller With Virtualization-Assisted Processor Supporting ISO26262 ASIL D. J. Solid-State Circuits, 55(1):133-144, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.