SHREC 2020 Track: Extended Monocular Image Based 3D Model Retrieval

Wenhui Li, Dan Song, Anan Liu, Weizhi Nie, Ting Zhang, Xiaoqian Zhao, Mingsheng Ma, Yuqian Li, Heyu Zhou, Beibei Zhang, Shengjie Le, Dandan Wang, Tongwei Ren, Gangshan Wu, The-Anh Vu-Le, Xuan-Nhat Hoang, E.-Ro Nguyen, Thang-Long Nguyen-Ho, Hai Dang Nguyen, Trong-Le Do, Minh-Triet Tran. SHREC 2020 Track: Extended Monocular Image Based 3D Model Retrieval. In Tobias Schreck, Theoharis Theoharis, Ioannis Pratikakis, Michela Spagnuolo, Remco C. Veltkamp, editors, 13th Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2020 - Short Papers, Graz, Austria, September 4-5, 2020. pages 37-44, Eurographics Association, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.