Ensemble Machine Learning Systems for the Estimation of Steel Quality Control

Fucun Li, Jianqing Wu, Fang Dong, Jiayin Lin, Geng Sun, Huaming Chen, Jun Shen 0001. Ensemble Machine Learning Systems for the Estimation of Steel Quality Control. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 2245-2252, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.