A novel self-recoverable and triple nodes upset resilience DICE latch

Dianpeng Lin, Yiran Xu, Xiaoyun Li, Xin Xie, Jianwei Jiang, Jiangchuan Ren, Huilong Zhu, Zhengxuan Zhang, Shichang Zou. A novel self-recoverable and triple nodes upset resilience DICE latch. IEICE Electronic Express, 15(19):20180753, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.