An all-digital coherent-like BFSK demodulator

Xiaopeng Liu, Yan Han, Xiaoxia Han, Mingyu Wang. An all-digital coherent-like BFSK demodulator. Microelectronics Journal, 45(6):793-798, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.