CheetahVIS: A Visual Analytical System for Large Urban Bus Data

Wentao Ning, Qiandong Tang, Yi Zhao, Chuan Yang, Xiaofeng Wang, Teng Wang, Haotian Liu, Chaozu Zhang, Zhiyuan Zhou, Qiaomu Shen, Bo Tang. CheetahVIS: A Visual Analytical System for Large Urban Bus Data. PVLDB, 13(12):2805-2808, 2020. [doi]

@article{NingTZYWWLZZST20,
 title = {CheetahVIS: A Visual Analytical System for Large Urban Bus Data},
 author = {Wentao Ning and Qiandong Tang and Yi Zhao and Chuan Yang and Xiaofeng Wang and Teng Wang and Haotian Liu and Chaozu Zhang and Zhiyuan Zhou and Qiaomu Shen and Bo Tang},
 year = {2020},
 url = {http://www.vldb.org/pvldb/vol13/p2805-ning.pdf},
 researchr = {https://researchr.org/publication/NingTZYWWLZZST20},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {PVLDB},
 volume = {13},
 number = {12},
 pages = {2805-2808},
}