Design and experiment of bio-inspired GER fluid damper

Huayan Pu, Yining Huang, Yi Sun 0002, Min Wang, Shujin Yuan, Zhen Kong, Peipei Yang, Liufeng Chu, Jinbo Wu, Yan Peng, Shaorong Xie, Jun Luo 0006. Design and experiment of bio-inspired GER fluid damper. Science in China Series F: Information Sciences, 63(7), 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.