Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis

Nan Qin, Fengling Yang, Ang Li, Edi Prifti, Yanfei Chen, Li Shao, Jing Guo, Emmanuelle Le Chatelier, Jian Yao, Lingjiao Wu, Jiawei Zhou, Shujun Ni, Lin Liu, Nicolas Pons, Jean-Michel Batto, Sean P. Kennedy, Pierre Leonard, Chunhui Yuan, Wenchao Ding, Yuanting Chen, Xinjun Hu, Beiwen Zheng, Guirong Qian, Wei Xu, S. Dusko Ehrlich, Shu-sen Zheng, Lanjuan Li. Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis. Nature, 513(7516):59-64, 2014. [doi]

@article{QinYLPCSGCYWZNL14,
 title = {Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis},
 author = {Nan Qin and Fengling Yang and Ang Li and Edi Prifti and Yanfei Chen and Li Shao and Jing Guo and Emmanuelle Le Chatelier and Jian Yao and Lingjiao Wu and Jiawei Zhou and Shujun Ni and Lin Liu and Nicolas Pons and Jean-Michel Batto and Sean P. Kennedy and Pierre Leonard and Chunhui Yuan and Wenchao Ding and Yuanting Chen and Xinjun Hu and Beiwen Zheng and Guirong Qian and Wei Xu and S. Dusko Ehrlich and Shu-sen Zheng and Lanjuan Li},
 year = {2014},
 doi = {10.1038/nature13568},
 url = {http://dx.doi.org/10.1038/nature13568},
 researchr = {https://researchr.org/publication/QinYLPCSGCYWZNL14},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {Nature},
 volume = {513},
 number = {7516},
 pages = {59-64},
}