Emotion Synthesis in Virtual Environments

Amaryllis Raouzaiou, Kostas Karpouzis, Stefanos D. Kollias. Emotion Synthesis in Virtual Environments. In ICEIS (1). pages 44-52, 2004.

Authors

Amaryllis Raouzaiou

This author has not been identified. Look up 'Amaryllis Raouzaiou' in Google

Kostas Karpouzis

This author has not been identified. Look up 'Kostas Karpouzis' in Google

Stefanos D. Kollias

This author has not been identified. Look up 'Stefanos D. Kollias' in Google