Emotion Synthesis in Virtual Environments

Amaryllis Raouzaiou, Kostas Karpouzis, Stefanos D. Kollias. Emotion Synthesis in Virtual Environments. In ICEIS (1). pages 44-52, 2004.

@inproceedings{RaouzaiouKK04,
  title = {Emotion Synthesis in Virtual Environments},
  author = {Amaryllis Raouzaiou and Kostas Karpouzis and Stefanos D. Kollias},
  year = {2004},
  tags = {meta-model, Meta-Environment},
  researchr = {https://researchr.org/publication/RaouzaiouKK04},
  cites = {0},
  citedby = {0},
  pages = {44-52},
  booktitle = {ICEIS (1)},
}