A 70 nm 16 Gb 16-Level-Cell NAND flash Memory

Noboru Shibata, Hiroshi Maejima, Katsuaki Isobe, Kiyoaki Iwasa, Michio Nakagawa, Masaki Fujiu, Takahiro Shimizu, Mitsuaki Honma, Satoru Hoshi, Toshimasa Kawaai, Kazunori Kanebako, Susumu Yoshikawa, Hideyuki Tabata, Atsushi Inoue, Toshiyuki Takahashi, Toshifumi Shano, Yukio Komatsu, Katsushi Nagaba, Mitsuhiko Kosakai, Noriaki Motohashi, Kazuhisa Kanazawa, Kenichi Imamiya, Hiroto Nakai, Menahem Lasser, Mark Murin, Avraham Meir, Arik Eyal, Mark Shlick. A 70 nm 16 Gb 16-Level-Cell NAND flash Memory. J. Solid-State Circuits, 43(4):929-937, 2008. [doi]

Abstract

Abstract is missing.