VDJtools: Unifying Post-analysis of T Cell Receptor Repertoires

Mikhail Shugay, Dmitriy V. Bagaev, Maria A. Turchaninova, Dmitriy A. Bolotin, Olga V. Britanova, Ekaterina V. Putintseva, Mikhail V. Pogorelyy, Vadim I. Nazarov, Ivan V. Zvyagin, Vitalina I. Kirgizova, Kirill I. Kirgizov, Elena V. Skorobogatova, Dmitriy M. Chudakov. VDJtools: Unifying Post-analysis of T Cell Receptor Repertoires. PLoS Computational Biology, 11(11), 2015. [doi]

Authors

Mikhail Shugay

This author has not been identified. Look up 'Mikhail Shugay' in Google

Dmitriy V. Bagaev

This author has not been identified. Look up 'Dmitriy V. Bagaev' in Google

Maria A. Turchaninova

This author has not been identified. Look up 'Maria A. Turchaninova' in Google

Dmitriy A. Bolotin

This author has not been identified. Look up 'Dmitriy A. Bolotin' in Google

Olga V. Britanova

This author has not been identified. Look up 'Olga V. Britanova' in Google

Ekaterina V. Putintseva

This author has not been identified. Look up 'Ekaterina V. Putintseva' in Google

Mikhail V. Pogorelyy

This author has not been identified. Look up 'Mikhail V. Pogorelyy' in Google

Vadim I. Nazarov

This author has not been identified. Look up 'Vadim I. Nazarov' in Google

Ivan V. Zvyagin

This author has not been identified. Look up 'Ivan V. Zvyagin' in Google

Vitalina I. Kirgizova

This author has not been identified. Look up 'Vitalina I. Kirgizova' in Google

Kirill I. Kirgizov

This author has not been identified. Look up 'Kirill I. Kirgizov' in Google

Elena V. Skorobogatova

This author has not been identified. Look up 'Elena V. Skorobogatova' in Google

Dmitriy M. Chudakov

This author has not been identified. Look up 'Dmitriy M. Chudakov' in Google