Enabling Super-Resolution Parameter Estimation for mm-Wave Channel Sounding

Rui Wang 0026, Celalettin Umit Bas, Zihang Cheng, Thomas Choi, Hao Feng 0002, Zheda Li, Xiaokang Ye, Pan Tang, Seun Sangodoyin, Jorge Gomez-Ponce, Robert Monroe, Thomas Henige, Gary Xu, Jianzhong Zhang 0002, Jeongho Park, Andreas F. Molisch. Enabling Super-Resolution Parameter Estimation for mm-Wave Channel Sounding. IEEE Transactions on Wireless Communications, 19(5):3077-3090, 2020. [doi]

@article{WangBCCFLYTSGMH20,
 title = {Enabling Super-Resolution Parameter Estimation for mm-Wave Channel Sounding},
 author = {Rui Wang 0026 and Celalettin Umit Bas and Zihang Cheng and Thomas Choi and Hao Feng 0002 and Zheda Li and Xiaokang Ye and Pan Tang and Seun Sangodoyin and Jorge Gomez-Ponce and Robert Monroe and Thomas Henige and Gary Xu and Jianzhong Zhang 0002 and Jeongho Park and Andreas F. Molisch},
 year = {2020},
 doi = {10.1109/TWC.2020.2970401},
 url = {https://doi.org/10.1109/TWC.2020.2970401},
 researchr = {https://researchr.org/publication/WangBCCFLYTSGMH20},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {IEEE Transactions on Wireless Communications},
 volume = {19},
 number = {5},
 pages = {3077-3090},
}