GenCLiP 3: mining human genes' functions and regulatory networks from PubMed based on co-occurrences and natural language processing

Jia-Hong Wang, Ling-Feng Zhao, Hua-Feng Wang, Yue-Ting Wen, Kui-Kui Jiang, Xiang-Ming Mao, Zi-Ying Zhou, Kai-Tai Yao, Qing-Shan Geng, Dan Guo, Zhong-Xi Huang. GenCLiP 3: mining human genes' functions and regulatory networks from PubMed based on co-occurrences and natural language processing. Bioinformatics, 36(6):1973-1975, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.