A novel acquisition scheme for Galileo E1 OS signals

Yue Xi, Zhongliang Deng, Jichao Jiao, Lu Yin, Ke Han, Di Zhu. A novel acquisition scheme for Galileo E1 OS signals. IEICE Electronic Express, 11(23):20140979, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.