Identification of the Proliferation/Differentiation Switch in the Cellular Network of Multicellular Organisms

Kai Xia, Huiling Xue, Dong Dong, Shanshan Zhu, Jiamu Wang, Qingpeng Zhang, Lei Hou, Hua Chen, Ran Tao, Zheng Huang, Zheng Fu, Ye-Guang Chen, Jing-Dong J. Han. Identification of the Proliferation/Differentiation Switch in the Cellular Network of Multicellular Organisms. PLoS Computational Biology, 2(11), 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.