Diverse receptive field network with context aggregation for fast object detection

Shaorong Xie, Chang Liu, Jiantao Gao, Xiaomao Li, Jun Luo 0006, Baojie Fan, Jiahong Chen, Huayan Pu, Yan Peng. Diverse receptive field network with context aggregation for fast object detection. J. Visual Communication and Image Representation, 70:102770, 2020. [doi]

Authors

Shaorong Xie

This author has not been identified. Look up 'Shaorong Xie' in Google

Chang Liu

This author has not been identified. Look up 'Chang Liu' in Google

Jiantao Gao

This author has not been identified. Look up 'Jiantao Gao' in Google

Xiaomao Li

This author has not been identified. Look up 'Xiaomao Li' in Google

Jun Luo 0006

This author has not been identified. Look up 'Jun Luo 0006' in Google

Baojie Fan

This author has not been identified. Look up 'Baojie Fan' in Google

Jiahong Chen

This author has not been identified. Look up 'Jiahong Chen' in Google

Huayan Pu

This author has not been identified. Look up 'Huayan Pu' in Google

Yan Peng

This author has not been identified. Look up 'Yan Peng' in Google