Diverse receptive field network with context aggregation for fast object detection

Shaorong Xie, Chang Liu, Jiantao Gao, Xiaomao Li, Jun Luo 0006, Baojie Fan, Jiahong Chen, Huayan Pu, Yan Peng. Diverse receptive field network with context aggregation for fast object detection. J. Visual Communication and Image Representation, 70:102770, 2020. [doi]

Bibliographies