A gene-phenotype relationship extraction pipeline from the biomedical literature using a representation learning approach

Wenhui Xing, Junsheng Qi, Xiaohui Yuan, Lin Li, Xiaoyu Zhang, Yuhua Fu, Shengwu Xiong, Lun Hu, Jing Peng. A gene-phenotype relationship extraction pipeline from the biomedical literature using a representation learning approach. Bioinformatics, 34(13), 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.