Accelerating Dynamic Time Warping With Memristor-Based Customized Fabrics

Xiaowei Xu, Feng Lin, Aosen Wang, Xin-Wei Yao, Qing Lu, Wenyao Xu, Yiyu Shi, Yu Hu. Accelerating Dynamic Time Warping With Memristor-Based Customized Fabrics. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems, 37(4):729-741, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.