A 10-Gb/s inductorless optical receiver in 0.18-μm SiGe BiCMOS

Zhe Xue, Jin He, Ya Fang, Hao Wang, Sheng Chang, Qijun Huang, Yinxia Zhu. A 10-Gb/s inductorless optical receiver in 0.18-μm SiGe BiCMOS. Microelectronics Journal, 86:34-39, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.