Dynamic Changes in Subgraph Preference Profiles of Crucial Transcription Factors

Zhihua Zhang, Changning Liu, Geir Skogerbø, Xiaopeng Zhu, Hongchao Lu, Lan Chen, Baochen Shi, Yong Zhang, Jie Wang, Tao Wu, Runsheng Chen. Dynamic Changes in Subgraph Preference Profiles of Crucial Transcription Factors. PLoS Computational Biology, 2(5), 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.