Estimating and testing high-dimensional mediation effects in epigenetic studies

Haixiang Zhang, Yinan Zheng, Zhou Zhang, Tao Gao, Brian Joyce, Grace Yoon, Wei Zhang, Joel Schwartz, Allan Just, Elena Colicino, Pantel Vokonas, Lihui Zhao, Jinchi Lv, Andrea A. Baccarelli, Lifang Hou, Lei Liu. Estimating and testing high-dimensional mediation effects in epigenetic studies. Bioinformatics, 32(20):3150-3154, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.