A Blockchain-Based Access Control Scheme for Smart Grids

Yuyang Zhou, Yuanfeng Guan, Zhiwei Zhang, Fagen Li. A Blockchain-Based Access Control Scheme for Smart Grids. In 2019 International Conference on Networking and Network Applications, NaNA 2019, Daegu, Korea (South), October 10-13, 2019. pages 368-373, IEEE, 2019. [doi]

@inproceedings{ZhouGZL19-0,
 title = {A Blockchain-Based Access Control Scheme for Smart Grids},
 author = {Yuyang Zhou and Yuanfeng Guan and Zhiwei Zhang and Fagen Li},
 year = {2019},
 doi = {10.1109/NaNA.2019.00070},
 url = {https://doi.org/10.1109/NaNA.2019.00070},
 researchr = {https://researchr.org/publication/ZhouGZL19-0},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {368-373},
 booktitle = {2019 International Conference on Networking and Network Applications, NaNA 2019, Daegu, Korea (South), October 10-13, 2019},
 publisher = {IEEE},
 isbn = {978-1-7281-2629-6},
}