Virtual Story in Cyberspace: Valley of Geysers, Kamchatka

Andrey Leonov, Alexander Serebrov, Mikhail Anikushkin, Dmitriy Belosokhov, Alexander Bobkov, Evgeny Eremchenko, Pavel Frolov, Ilya Kazanskiy, Andrey Klimenko, Stanislav V. Klimenko, Viktoria Leonova, Andrey Rashidov, Vasil Urazmetov, Valeriy Droznin, Viktor Dvigalo, Vladimir Leonov, Sergey Samoylenko, Alexander Aleynikov, Tikhon Shpilenok. Virtual Story in Cyberspace: Valley of Geysers, Kamchatka. In 2010 International Conference on CyberWorlds, Singapore, October 20-22, 2010. pages 247-253, IEEE Computer Society, 2010. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.