A 50.1-Gb/s 60-GHz CMOS Transceiver for IEEE 802.11ay With Calibration of LO Feedthrough and I/Q Imbalance

Jian Pang, Shotaro Maki, Seitarou Kawai, Noriaki Nagashima, Yuuki Seo, Masato Dome, Hisashi Kato, Makihiko Katsuragi, Kento Kimura, Satoshi Kondo, Yuki Terashima, Hanli Liu, Teerachot Siriburanon, Aravind Tharayil Narayanan, Nurul Fajri, Tohru Kaneko, Toru Yoshioka, Bangan Liu, Yun Wang, Rui Wu, Ning Li 0009, Korkut Kaan Tokgoz, Masaya Miyahara, Atsushi Shirane, Kenichi Okada. A 50.1-Gb/s 60-GHz CMOS Transceiver for IEEE 802.11ay With Calibration of LO Feedthrough and I/Q Imbalance. J. Solid-State Circuits, 54(5):1375-1390, 2019. [doi]

Authors

Jian Pang

This author has not been identified. Look up 'Jian Pang' in Google

Shotaro Maki

This author has not been identified. Look up 'Shotaro Maki' in Google

Seitarou Kawai

This author has not been identified. Look up 'Seitarou Kawai' in Google

Noriaki Nagashima

This author has not been identified. Look up 'Noriaki Nagashima' in Google

Yuuki Seo

This author has not been identified. Look up 'Yuuki Seo' in Google

Masato Dome

This author has not been identified. Look up 'Masato Dome' in Google

Hisashi Kato

This author has not been identified. Look up 'Hisashi Kato' in Google

Makihiko Katsuragi

This author has not been identified. Look up 'Makihiko Katsuragi' in Google

Kento Kimura

This author has not been identified. Look up 'Kento Kimura' in Google

Satoshi Kondo

This author has not been identified. Look up 'Satoshi Kondo' in Google

Yuki Terashima

This author has not been identified. Look up 'Yuki Terashima' in Google

Hanli Liu

This author has not been identified. Look up 'Hanli Liu' in Google

Teerachot Siriburanon

This author has not been identified. Look up 'Teerachot Siriburanon' in Google

Aravind Tharayil Narayanan

This author has not been identified. Look up 'Aravind Tharayil Narayanan' in Google

Nurul Fajri

This author has not been identified. Look up 'Nurul Fajri' in Google

Tohru Kaneko

This author has not been identified. Look up 'Tohru Kaneko' in Google

Toru Yoshioka

This author has not been identified. Look up 'Toru Yoshioka' in Google

Bangan Liu

This author has not been identified. Look up 'Bangan Liu' in Google

Yun Wang

This author has not been identified. Look up 'Yun Wang' in Google

Rui Wu

This author has not been identified. Look up 'Rui Wu' in Google

Ning Li 0009

This author has not been identified. Look up 'Ning Li 0009' in Google

Korkut Kaan Tokgoz

This author has not been identified. Look up 'Korkut Kaan Tokgoz' in Google

Masaya Miyahara

This author has not been identified. Look up 'Masaya Miyahara' in Google

Atsushi Shirane

This author has not been identified. Look up 'Atsushi Shirane' in Google

Kenichi Okada

This author has not been identified. Look up 'Kenichi Okada' in Google