E-CELL: software environment for whole-cell simulation

Masaru Tomita, Kenta Hashimoto, Koichi Takahashi, Thomas Simon Shimizu, Yuri Matsuzaki, Fumihiko Miyoshi, K. Saito, S. Tanida, Katsuyuki Yugi, J. C. Venter, C. A. Hutchison III. E-CELL: software environment for whole-cell simulation. Bioinformatics, 15(1):72-84, 1999.

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.