de novo mutation calling in parents-offspring trios

Qiang Wei, Xiaowei Zhan, Xue Zhong, Yongzhuang Liu, Yujun Han, Wei Chen, Bingshan Li. de novo mutation calling in parents-offspring trios. Bioinformatics, 31(9):1375-1381, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.