Transfer and Detection of Single Electrons Using Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors

Wancheng Zhang, Katsuhiko Nishiguchi, Yukinori Ono, Akira Fujiwara, Hiroshi Yamaguchi, Hiroshi Inokawa, Yasuo Takahashi, Nan-Jian Wu. Transfer and Detection of Single Electrons Using Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors. IEICE Transactions, 90-C(5):943-948, 2007. [doi]

Authors

Wancheng Zhang

This author has not been identified. Look up 'Wancheng Zhang' in Google

Katsuhiko Nishiguchi

This author has not been identified. Look up 'Katsuhiko Nishiguchi' in Google

Yukinori Ono

This author has not been identified. Look up 'Yukinori Ono' in Google

Akira Fujiwara

This author has not been identified. Look up 'Akira Fujiwara' in Google

Hiroshi Yamaguchi

This author has not been identified. Look up 'Hiroshi Yamaguchi' in Google

Hiroshi Inokawa

This author has not been identified. Look up 'Hiroshi Inokawa' in Google

Yasuo Takahashi

This author has not been identified. Look up 'Yasuo Takahashi' in Google

Nan-Jian Wu

This author has not been identified. Look up 'Nan-Jian Wu' in Google