IIAI 3rd International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2014, Kokura Kita-ku, Japan, August 31 - Sept. 4, 2014

IIAI 3rd International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2014, Kokura Kita-ku, Japan, August 31 - Sept. 4, 2014. IEEE, 2014. [doi]

Conference: iiaiaai2014

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents